08/12/17  Tin của trường  66
100% cán bộ, CNV tham gia
 25/04/16  Tin của trường  276
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Quảng Sơn C.